admin 发表于 2019-10-26 09:29:40

UG12.0下载地址

Siemens.NX.12.0.1.Win64下载地址链接:https://pan.baidu.com/s/17nk_XFeAbYxYC509gTmPnQ提取码:**** Hidden Message *****请登陆后,在下方回复帖子,刷新即可看到提取码

admin 发表于 2019-10-26 11:56:07

UG12.0安装视频
https://v.qq.com/x/page/m3013lwrtoq.html

cbj_8899 发表于 2019-11-13 14:24:08

感谢老板的分享!

752693866@qq.cm 发表于 2019-11-19 19:14:39

AAA

建军 发表于 2019-12-6 14:18:45

非常感谢老杜

吴先森 发表于 2019-12-15 11:15:36

???

吴先森 发表于 2019-12-15 11:15:50

????

梦想名 发表于 2019-12-17 18:07:17

:)感谢老杜

JKRE 发表于 2019-12-18 14:25:31

5

xgth 发表于 2020-1-3 19:13:04

找了好长时间,终于找到了
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: UG12.0下载地址